Навчальний візит представників ДВНЗ «КНУ» до Королівського технологічного інституту (м. Стокгольм, Швеція) у межах проекту HETES TEMPUS

У період з 12 до 19 вересня 2015 р. у межах проекту TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development) відбувся черговий навчальний візит представників українських університетів – учасників проекту (Національна металургійна академія України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДВНЗ «Криворізький національний університет») до Королівського технологічного інститут (м. Стокгольм, Швеція).

ДВНЗ «Криворізький національний університет» у складі делегації представляли в.о. декана факультету інформаційних технологій доцент Чубаров В.А. та доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Музика І.О.

Відповідно до програми візиту представники української делегації мали можливість на прикладі Королівського технологічного інституту вивчити передовий досвід впровадження елементів концепції сталого розвитку в навчальні програми підготовки магістрів та аспірантів інженерних спеціальностей. Шведські колеги приділили значну увагу висвітленню практичних аспектів організації роботи магістрів та аспірантів різних спеціальностей над проектами, що присвячені проблемам раціонального природокористування і питанням впровадження новітніх ресурсозберігаючих рішень та технологій.

Українські та шведські колеги мали змогу обмінялися думками щодо проблем та перспектив профільних галузей промисловості (металургійної, гірничо-видобувної, нафтогазової) в контексті завдань досягнення сталого розвитку, а також шляхів вдосконалення системи інженерної освіти для вирішення цих завдань.

Шведські колеги презентували інноваційну модель замкнено циклу для одного з районів Стокгольма (Eco-cycle model 2.0 for Stockholm Royal Seaport City District). Головна ідея – створення екологічно чистого району з відповідною інфраструктурою з використанням замкненого циклу переробки відходів. Перевагу віддано технологічним процесам та технологіям, що мають мінімально можливий рівень забруднення води, ґрунту та повітря. У якості джерел енергії застосовуються вітрові та сонячні електростанції. Більшість органічних відходів використовуються для виробництва біогазу.
Також у шведському університеті розроблено спеціалізовану платформу http://www.sommarmatte.se для вільного розповсюдження навчальних курсів серед учнів шкіл, які готуються до вступу в університет. Це дає змогу підвищити рівень знань учнів та гарантувати їм рівні можливості для вступу.

Значну увагу було приділено Web-технологіям навчання та навчанню протягом життя (Life-Long Learning). У Королівському університеті працює автоматизовано інформаційна система BILDA виробництва шведської фірми Ping Pong AB (http://pingpong.se), яка дозволяє ефективно організувати навчальний процес у середовищі Web. Майже всі студентські роботи виконуються у електронному вигляді, завантажуються у систему та перевіряються на плагіат.

Організація навчального процесу у Королівському університеті значною мірою підвищує вмотивованість студентів до навчання. Усі програми освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводяться в університеті шведською мовою, а більш ніж 60 магістерських програм – англійською, оскільки серед студентів є багато іноземців з усього світу.

Загалом, отримані знання нашими викладачами протягом стажування вже впроваджуються в навчальний процес ДВНЗ «Криворізький національний університет». Обмін досвідом дозволив переосмислити важливість сталого розвитку для нашої країни. Безсумнівно, європейські цінності є одним із пріоритетних напрямів модернізації української системи освіти та суспільства в цілому.

Від імені української делегації хочеться висловити подяку приймаючій стороні – викладачам Королівського технологічного інституту – за відмінну організацію та насичену корисною інформацією програму!

В.о. декана факультету
інформаційних технологій В.А. Чубаров

Доцент кафедри
комп’ютерних систем та мереж І.О. Музика