Про спеціальність.

Спеціальність: 123 «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Базові відомості

Назва спеціальності: «Компютерна інженерія».
Домінуючий інтерес: електроніка, системотехніка та схемотехніка, мікропроцесорні пристрої, інформатика.
Додатковий інтерес: інформаційний, соціальний, дослідницький.
Базові знання: математика, фізика, інформатика, електроніка, англійська мова.
Умови роботи: у приміщенні, мобільний.

Особистісні якості майбутнього фахівця:

— математичні здібності;
— логічне, системне аналітичне мислення;
— високий рівень розвитку оперативної пам’яті;
— уважність;
— терплячість;
— посидючість;
— копіткість;
— старанність, систематичність у роботі;
— акуратність;
— відповідальність.

Домінуючі види діяльності:

— обробка електронної інформації, зокрема банківської;
— розробка візуально-графічних об’єктів, зокрема комп’ютерних ігор;
— розробка Інтернет та Web-технологій, сервісів, зокрема побудова сайтів;
— аналіз існуючих комп’ютерних систем і мереж, проектування та побудова нових;
— контроль та діагностування апаратних і програмних засобів комп’ютерних систем;
— аудит та інформаційна безпека комп’ютерних систем;
— розробка, реалізація, експлуатація та супроводження різних комп’ютерних систем.

Можливі шляхи розвитку

Спеціаліст може працювати інженером-програмістом, системотехніком, аналітиком комп’ютерних інформаційних систем, адміністратором баз даних, комп’ютерних мереж, інженером-розробником з експлуатації систем і мереж.

Галузі застосування професійних знань:

Промислові підприємства, установи державної та банківської сфери, провайдери послуг глобальної мережі Інтернет, науково-дослідницькі інститути та конструкторські бюро, вищі навчальні заклади та коледжі, підприємства та фірми різної форми власності та різних напрямків діяльності, що використовують і проектують комп’ютерні системи.

Шляхи отримання професії

Підготовка дипломованих фахівців з комп’ютерної інженерії за ступенем вищої освіти «бакалавр» і «магістр» здійснюється в ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Комп’ютерні інженери – це фахівці з комп’ютерних мереж та інформаційних технологій.

Back to Top