Навчальні посібники та методичні вказівки.

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг
(стор.)

Автори

1

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Виробниче навчання та практикум на ЕОМ. Для студентів спеціальностей 7.010104, 7.091401

 Друк.

РТП КТУ, м. Кривий Ріг Вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Зам. № 2 від 12.11. 2002

59/15

Лобов В.Й., Жосан А.А.,
Нєчаєва С.В., Школа К.О.

2

Методичні вказівки та їнструкції до виконання лабораторних робіт з курсу ”Теорія автоматичного керування”. Для студентів спеціальностей 7.090203, 7.090202, 7.092203.02, 7.091401

Друк.

РТП КТУ, м. Кривий Ріг Вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Зам. № 2 від 12.11. 2002

56/15

Лобов В.Й., Жосан А.А.,
Нєчаєва С.В., Шолох С.М.

3

Інструкції до виконання лабораторних робіт з курсу “Виробниче навчання та практика на ЕОМ”.Ч1.Середовище DOS. Для студентів спеціальностей 7.010104, 7.091401

Друк.

РТП КТУ, м. Кривий Ріг Вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Зам. № 2 від 12.11. 2002

28/8

Лобов В.Й., Жосан А.А.,
Нєчаєва С.В., Шолох С.М.

4

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Виробниче навчання і практикум на ЕОМ”. Табличний процесор (частина 1). Відносна та абсолютна адресація. Для студентів спеціальностей 6.091400, 6.091500, 6.010100

Друк.

РТП КТУ, м. Кривий Ріг Вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Зам. № 2 від 12.11. 2002

57/57

Чубаров В.А.,
Конченко Л.Л.

5

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Виробниче навчання і практикум на ЕОМ”. Табличний процесор (частина 2). Обчислення за допомогою формул і функцій. Для студентів спеціальностей 6.091400, 6.091500, 6.010100

Друк.

РТП КТУ, м. Кривий Ріг Вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Зам. № 2 від 12.11. 2002

57/57

Чубаров В.А.,
Конченко Л.Л.

6

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Виробниче навчання і практикум на ЕОМ”. Табличний процесор (частина 3).Логічні вирази в Exсel. Для студентів спеціальностей 6.091400, 6.091500, 6.010100

Друк.

РТП КТУ, м. Кривий Ріг Вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Зам. № 2 від 12.11. 2002

57/57

Чубаров В.А.,
Конченко Л.Л.

7

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Виробниче навчання і практикум на ЕОМ”. Табличний процесор (частина 4). Табличні формули. Рядки. Дата і час. Для студентів спеціальностей 6.091400, 6.091500, 6.010100

Друк.

РТП КТУ, м. Кривий Ріг Вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Зам. № 2 від 12.11. 2002

57/57

Чубаров В.А.,
Конченко Л.Л.

8

Практикум з дисципліни «Глобальні комп’ютерні мережі». Розділ «Маршрутизатори та маршрутизація»

Друк.

РТП КТУ, м. Кривий Ріг Вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Зам. № 2 від 12.11. 2002  

Чубаров В.А.

9 інтелектуальна ідентифікація та керування в умовах процесів збагачувальної технології Друк. РТП КТУ, м. Кривий Ріг Вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Зам. № 2 від 12.11. 2008 204/1153 Купін А.І.
Back to Top