Звіт КІСМ-2017

Звіт про проведення X Всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених
«Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ-2017)

kicm2017
Конференція, яку організовано і проведено кафедрою комп’ютерних систем та мереж (КСМ), проходила 22-24 березня 2017 року. За результатами роботи конференції кафедра видала збірник наукових праць (186 сторінок). Кількість учасників понад 80 (у т.ч. з таких ВНЗ: ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Харківський національний університет радіоелектроніки; Polytechnic University of San Luis Potosi; Херсонський національний технічний унівеситет; Донбаська національна академія будівництва і архітектури; Запорізький технічний ліцей; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Житомирський державний університет імені Івана Франка; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Пленарні доповіді

1. Pérez Gámez José Andrés, Méndez Muñoz Eduard Said, Zubov Dmytro (Polytechnic University of San Luis Potosi) A SIMULATION OF THE BB84 QUANTUM KEY DISTRIBUTION SCHEME USING C# WINDOWS FORM APP.
2. Поддубный Б.А., Купин А.И. (ДВНЗ «Криворожский национальный университет») СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
3. Осадчук Р.Ю., Яковлєв М.В. (Національний університет «Києво-Могилянська академія») INFLUENCE OF WEB-TRACKING TECHNOLOGIES ON U.S. ELECTIONS IN 2016.
4. Костенко В.В. (ПП «Претчер», м.Кривий Ріг), Іщенко М.О (ДВНЗ «Криворізький національний університет») УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ XPLORE 2018.

КІСМ2017 (7)
КІСМ2017 (4)
КІСМ2017 (1)

На конференції було розглянуто питання за такими напрямами

1. Діагностика комп’ютерних систем та мереж (секція 1).
2. Високопродуктивні комп’ютерні системи, паралельні та розподілені обчислення (секція 2).
3. Проектування комп’ютерних систем та мереж (секція 3).
4. Системне та прикладне програмування в комп’ютерних системах та мережах (секція 4).
5. Комп’ютерні системи та мережі штучного інтелекту (секція 5).
6. Промислові мережі (секція 6).
7. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах (секція 7).