Звіт КІСМ-2016Звіт про проведення IX Всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених
«Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ-2016)

KICM-2016

Конференція, яку організовано і проведено кафедрою Комп’ютерних систем та мереж (КСМ), проходила 22-24 березня 2016 року. За результатами роботи конференції кафедра видала збірник наукових праць (160 сторінок). Кількість учасників понад 60 (у т.ч. з таких ВНЗ: Національний технічний університет «ХПІ»; ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Чорноморський державний ун-т ім. Петра Могили; «Таврійський державний агротехнологічний» університет, м. Мелітополь; ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Запорізький національний технічний університет; University Tecnológico de Monterrey).
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Пленарні доповіді

1. Вступне слово, привітання учасників від ректорату, декана факультету інформаційних технологій ДВНЗ «Криворізький національний університет».
2. Костенко В.В. (ЧП «Претчер», м.Кривий Ріг) Підвищення якості передачі даних у волоконно-оптичних лініях зв’язку.
3. Прімачова О.К. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») Realization of standards ISA-88/ISA-95 by means of MS SQL database platform for optimizing the control of industrial processes.
4. Піддубний Б.А. (Pointsource LLC, Raleigh, NC, USA) Введение в IBM Bluemix.
5. Педич М.М. (GridDynamics, г.Харьков) Обзор рынка ИТ-услуг Украины.
6. Mbah J. Fortem (B.Sc, M.Sc, PhD student at Walden University, Minneapolis, Minnesota, USA) Heartbleed Bug – The OpenSSL Vulnerability.

На конференції було розглянуто питання за такими напрямами

1. Діагностика комп’ютерних систем та мереж (секція 1).
2. Високопродуктивні комп’ютерні системи, паралельні та розподілені обчислення (секція 2).
3. Проектування комп’ютерних систем та мереж (секція 3).
4. Системне та прикладне програмування в комп’ютерних системах та мережах (секція 4).
5. Комп’ютерні системи та мережі штучного інтелекту (секція 5).
6. Промислові мережі (секція 6).
7. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах (секція 7).

Нагороди за кращі доповіді отримали:

1. Бондаренко В.М., Музика І.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») Автоматизація білінг операцій хостингових компаній;
2. Зеленський О.О., Кузнєцов Д.І (ДВНЗ «Криворізький національний університет») Програмна платформа для моделювання та візуалізації тривимірних об’єктів на основі OpenGL;
3. Добровольський О.П., Іщенко М.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») Метеостанція на базі мікроконтролерів з архітектурою avr 33;
4. Лобко Р.И., Сенько А.А. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет») Видеонаблюдение с расширенными возможностями;
5. Лінік О.А., Кумченко Ю.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») Інформаційна система тестування студентів з використанням хмарних технологій;
6. Халимова Б.А., Маркова О.М. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») Хмарні обчислення і технології: тенденції розвитку;
7. Градовий О.В., Моцук Н.А., Рябчина Л.С., Кузнєцов Д.І. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») Побудова проекту «Розумний дім»;
8. Черних В.В., Мазурок Т.Л. (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського) Використання знання-орієнтованих технологій для визначення сформованності ІКТ-компетентності.

DSC_0372 DSC_0377
DSC_0380 DSC_0385
DSC_0389 DSC_0390