Авторські свідоцтва та патенти.

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (стор.) Співавтори
1 Метод визначення об’єму інформації в системі Авторське свідоцтво Свідоцтво про державну реєстрацію виключної правомочності особи на твір, ВП № 928, реєстр. 28.05.2000. 5 Назаренко М.В. Купін А.І.
2 Система автоматичного управління процесом збагачення Патент Патент та винахід, № 51044А Бюл. №11/ 19.12.2001, № 51044 Бюл. №5/ 16.05.2005. 1 Назаренко В.М.
Назаренко М.В.
Смирнова Н.В.
Купін А.І.
3 Комп’ютерна програма „АСУ роботою технологічних відділів рудозбагачувальної фабрики гірничозбагачувального підприємства” Авторське
свідоцтво
Свідоцтво про державну реєстрацію виключної правомочності особи на твір, ВП № 6705, реєстр. 28.05.2003. 30 Назаренко М.В.
Хоменко С.А
Купін А.І.
4 Комп’ютерна програма “Комплексна система управління підприємством” Авторське
свідоцтво
Свідоцтво про державну реєстрацію виключної правомочності особи на твір №9804. Заявл. 26.02.2004, реєстр. 15.04.2004. 21 Назаренко В.М.
Назаренко М.В.
Смирнова Н.В.
Хоменко С.А
Купін А.І.
5 Комп’ютерна програма “САПР систем газопостачання” Авторське
свідоцтво
Свідоцтво авторського права на твір №13330, реєстр. 07.06.2005. 16 Назаренко В.М.
Смирнова Н.В.
Хоменко С.А.
Кондратенко О.О.
Євтушенко Є.В.
Гашицький С.А.
Бабкін О.В.
Тронь В.В.
Скляр В.А.
Купін А.І.
6 Система автоматичного управління процесом збагачення Патент Патент на корисну модель, № 66425А Бюл. №2/21.02.2011, № 66425 Бюл. №1/10.01.2012. 4 Купін А.І.
Шиповський Г.В.
Музика І.О.
7 Спосіб підтримки прийняття рішень у гірничому виробництві Патент Патент на корисну модель, № 68697U Бюл. №7/10.04.2012. 4 Купін А.І.
Музика І.О.
8 Спосіб знаходження надмірного споживання електричного струму електрообладнання Патент Патент на корисну модель, № 70714U Бюл. №12/25.06.2012. 3 Купін А.І.
Кузнєцов Д.І.
9 Спосіб діагностування електродвигуна Патент Патент на корисну модель, № 81128U Бюл. №12/25.06.2013. 4 Купін А.І.
Кузнєцов Д.І.
10 Мультимодальний пристрій для розпізнавання об’єктів Патент Патент на корисну модель, № 118127U Бюл. №14/25.07.2017. 2 Купін А.І.
Кумченко Ю.О.

11 Патент на корисну модель, № 141771U 27.04.2020. Спосіб підвищення енергоефективності технічних систем технологічних агрегатів з синхронними приводами шляхом регулювання їх реактивної потужності/ Д.І. Кузнєцов, О.Д. Учитель, Ю.Г. Осадчук, І.А. Козакевич та ін.

12 Патент Україна UA 144873U МПК B60L 15/00. Кузнєцов Д.І., Купін А.І., Учитель О.Д. , Осадчук Ю.Г., Козакевич І.А. та ін. Спосіб підвищення енергоефективності технічних систем технологічних агрегатів з синхронними приводами шляхом регулювання їх реактивної потужності. — Опубл. 26.10.2020, Бюл. №20.-С.8.

Back to Top